+

Ρωσία > Αυτοκράτειρα Ελισάβετ (1741 - 1762)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος¼k½k1k2k5k10k25k50k1R2R5R10RΈτος
 -  -  - 2k5k -  -  -  -  -  -  - 1762
 -  - 1k2k/↑
2k/↓
5k/Ag
5k/Cu
 -  - 50k1R -  -  - 1761
 - ½k1k2k/↑
2k/↓
5k/Ag
5k/Cu
 -  - 50k1R -  -  - 1760
¼k½k1k2k/↑
2k/↓
5k/Ag
5k/Cu
 -  - 50k1R - 5R10R1759
¼k½k1k2k/↑
2k/↓
5k/Ag
5k/Cu
 - 25k50k1R/Ag
1R/Au
2R5R10R1758
¼k½k1k/L
1k/S
2k/↑
2k/↓
5k10k25k - 1R/Ag
1R/Au
 - 5R10R1757
 -  - 1k - 5k/L
5k/S
10k25k50k/Ag
50k/Au
1R/Ag
1R/Au
2R5R10R1756
 -  - 1k - 5k10k25k50k1R - 5R10R1755
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1754
 - ½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1753
 - ½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1752
¼k½k -  -  - 10k25k/A
25k/MMD
50k1R -  -  - 1751
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1750
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1749
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1748
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1747
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1746
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1745
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1744
¼k½k -  -  - 10k25k50k1R -  -  - 1743
 -  -  -  -  - 10k - 50k1R -  -  - 1742
 -  -  -  -  -  -  -  - 1R -  -  - 1741
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1/4 Κοπέκ - Πολούσκα
½k - 1/2 Καπίκι (Ντένγκα)
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 kopeks (grivennik)
25k - 25 Καπίκια
50k - 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια)
1R - 1 Ρούβλι
2R - 2 Ρούβλια
5R - 5 Ρούβλια
10R - 10 Ρούβλια
uCoin