+

Ρωσία > Σιβηρικό νόμισμα (1763 - 1781)

Ποικιλία
4
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼k½k1k2k5k10kΈτος
 -  -  -  -  - 10k1781
 -  -  - 2k5k10k1780
¼k½k1k2k5k10k1779
¼k½k1k2k5k10k1778
¼k½k1k2k5k10k1777
¼k½k1k2k5k10k1776
¼k½k1k2k5k10k1775
¼k½k1k2k5k10k1774
¼k½k1k2k5k10k1773
¼k½k1k2k5k10k1772
¼k½k1k2k5k10k1771
¼k½k1k2k5k10k1770
¼k½k1k2k5k10k1769
¼k½k1k2k5k10k1768
¼k½k1k2k5k10k1767
 - ½k1k -  - 10k1766
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρούβλι = 100 Κοπέκ
¼k - 1 polushka
½k - 1 denga
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
5k - 5 Κοπέκ (καπίκια)
10k - 10 Κοπέκ (καπίκια)
uCoin