+

Ρουάντα > Δημοκρατία της Ρουάντα (1964 - 2019)

Έτος½RF1RF5RF10RF20RF50RF100RFΈτος
 -  -  -  -  - 50RF - 2011
 -  - 5RF10RF20RF50RF - 2009
 -  -  -  -  -  - 100RF2007
 - 1RF5RF10RF20RF50RF - 2003
 -  - 5RF -  -  -  - 1987
 - 1RF - 10RF -  -  - 1985
 - 1RF5RF - 20RF50RF - 1977
 - 1RF5RF10RF -  -  - 1974
½RF -  -  -  -  -  - 1970
 - 1RF -  -  -  -  - 1969
 - 1RF5RF -  -  -  - 1965
 - 1RF5RF10RF -  -  - 1964
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
½RF - ½ Φράγκο
1RF - 1 Φράγκο
5RF - 5 Φράγκα
10RF - 10 Φράγκα
20RF - 20 Φράγκα
50RF - 50 Φράγκα
100RF - 100 Φράγκα
uCoin