+

Αγία Ελένη και Αναλήψεως > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1984 - 2016)

Έτος1p2p5p10p20p50p£1£2Έτος
 -  -  -  - 20p -  -  - 2015
1p2p5p10p20p50p£1£22006
1p2p5p10p20p50p£1£22003
 -  -  -  -  -  -  - £22002
 - 2p5p10p20p -  -  - 1998
1p -  -  -  -  -  -  - 1997
1p2p5p10p - 50p£1 - 1991
1p2p5p10p - 50p£1 - 1984
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πένες
1p - 1 Πέννα
2p - 2 Πέννες
5p - 5 Πέννες
10p - 10 Πέννες
20p - 20 Πέννες
50p - 50 Πέννες
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
£2 - 2 Λίρες (πάουντ)
uCoin