+

Σαμόα > Μαλιετόα Τανουμαφίλι Β' (1962 - 2010)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1s2s5s10s20s50s1TΈτος
 -  - 5s/CuNi
5s/St
10s - 50s - 2010
 -  - 5s10s20s50s1T2006
 -  -  -  -  -  - 1T2005
 -  - 5s10s20s50s1T2002
 - 2s5s10s20s50s - 2000
 - 2s -  -  -  -  - 1999
1s2s5s10s20s50s - 1996
1s2s5s10s20s50s - 1993
1s2s5s10s20s50s - 1988
1s2s5s10s20s -  - 1987
 -  -  -  -  -  - 1T/AlBr
1T/CuNi
1984
1s2s5s10s20s50s1T1974
1s2s5s10s20s50s1T1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τάλα = 100 Σενέ
1s - 1 Σενε
2s - 2 Σενε
5s - 5 Σενε
10s - 10 Σενε
20s - 20 Σενε
50s - 50 Σενε
1T - 1 Τάλα
uCoin