+

Άγιος Μαρίνος > Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο (1864 - 1938)

Έτος10c50cL1L2L5L10L20Έτος
10c -  -  - L5L10L201938
10c -  -  - L5L10L201937
10c -  -  - L5L10L201936
10c -  -  - L5L10L201935
 -  -  -  -  - L5L10L201933
 -  -  -  -  - L5L10L201932
 -  -  -  -  - L5L10L201931
 -  -  -  -  -  - L10L201925
 -  -  - L1L2 -  -  - 1906
 -  - 50cL1L2L5 -  - 1898
10c -  -  -  -  -  - 1894
 - 10c -  -  -  -  -  - 1893
 - 10c -  -  -  -  -  - 1875
 -  -  -  -  -  -  - 1869
 -  -  -  -  -  -  - 1864
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
 - 5 Σεντέσιμι
10c - 10 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
L1 - 1 Λίρα
L2 - 2 Λίρες
L5 - 5 Λίρες
L10 - 10 Λίρες
L20 - 20 Λίρες
uCoin