+

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε > Ντόμπρα (1977 - 2017)

Έτος10c20c50c1D2D5D10D20D50D100D250D500D1000D2000DΈτος
10c20c50c1D2D -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D250D500D1000D2000D1997
 -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  -  -  -  - 1990
 -  - 50c1D2D5D10D20D -  -  -  -  -  - 1977
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ντόμπρα = 100 σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1D - 1 Ντόμπρα
2D - 2 Ντόμπρας
5D - 5 Ντόμπρας
10D - 10 Ντόμπρας
20D - 20 Ντόμπρας
50D - 50 Ντόμπρας
100D - 100 Ντόμπρας
250D - 250 Ντόμπρας
500D - 500 Ντόμπρας
1000D - 1000 Ντόμπρας
2000D - 2000 Ντόμπρας
uCoin