+

Σάραουακ > Βασίλειο του Σαράουακ (1846 - 1946)

Ποικιλία
4
Έτος¼c½c1c5c10c20c50cΈτος
 -  - 1c -  -  -  - 1941
 -  - 1c -  -  -  - 1937
 -  -  -  - 10c -  - 1934
 - ½c -  -  -  -  - 1933
 -  - 1c -  -  -  - 1930
 -  - 1c -  -  -  - 1929
 -  - 1c5c10c20c50c1927
 -  - 1c5c/n
5c/o
10c/n
10c/o
20c - 1920
 -  -  - 5c10c20c - 1915
 -  -  - 5c10c20c - 1913
 -  -  - 5c10c20c - 1911
 -  -  -  - 10c20c - 1910
 -  -  - 5c -  -  - 1908
 -  -  -  - 10c20c50c1906
 -  -  - 5c10c20c50c1900
 -  - 1c -  -  -  - 1897
¼c½c1c -  -  -  - 1896
 -  - 1c -  -  -  - 1894
 -  - 1c -  -  -  - 1893
 -  - 1c -  -  -  - 1892
 -  - 1c -  -  -  - 1891
 -  - 1c -  -  -  - 1890
 -  - 1c -  -  -  - 1889
 -  - 1c -  -  -  - 1888
 -  - 1c -  -  -  - 1887
 -  - 1c -  -  -  - 1886
 -  - 1c -  -  -  - 1885
 -  - 1c -  -  -  - 1884
 -  - 1c -  -  -  - 1882
 -  - 1c -  -  -  - 1880
 - ½c1c -  -  -  - 1879
¼c½c1c -  -  -  - 1870
¼c½c1c -  -  -  - 1863
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
¼c - ¼ Σέντ
½c - 1/2 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
uCoin