+

Σαρδηνία > Βασίλειο της Σαρδηνίας (1816 - 1868)

Ποικιλία
253
Έτος₤5₤20Έτος
₤5₤201819
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
3c - 3 Σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
25c - 25 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
₤1 - 1 Λίρα
₤2 - 2 Λίρες
₤5 - 5 Λίρες
₤10 - 10 Λίρες
₤20 - 20 Λίρες
₤40 - 40 Λίρες
₤80 - 80 Λίρες
₤100 - 100 Λίρες
uCoin