+

Σαρδηνία > Βασίλειο της Σαρδηνίας (1816 - 1868)

Ποικιλία
253
Έτος1c3c5c25c50c₤1₤2₤5₤10₤20₤40₤80₤100Έτος
 -  -  -  - 50c -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1861
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1860
 -  -  -  -  - ₤1 - ₤5 - ₤20 -  -  - 1859
 -  -  -  - 50c₤1 - ₤5₤10₤20 -  -  - 1858
 -  -  -  - 50c₤1 - ₤5₤10₤20 -  -  - 1857
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1856
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1855
 -  -  -  -  - ₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1854
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1853
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1852
 -  -  -  -  - ₤1 - ₤5 - ₤20 -  -  - 1851
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1850
 -  -  -  -  - ₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1849
 -  -  -  -  - ₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1848
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1847
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1846
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1845
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1844
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 -  -  -  -  - 1843
1c3c5c - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  - ₤1001842
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1841
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  - ₤1001840
 -  -  -  -  - ₤1₤2₤5₤10₤20 -  -  - 1839
 -  -  -  -  - ₤1₤2₤5 - ₤20 -  -  - 1838
 -  -  - 25c50c₤1 - ₤5 -  -  -  - ₤1001837
 -  -  -  - 50c - ₤2₤5 - ₤20 -  - ₤1001836
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 -  - ₤1001835
 -  -  -  - 50c₤1 - ₤5 - ₤20 -  - ₤1001834
 -  -  - 25c50c₤1₤2₤5₤10₤20 -  - ₤1001833
 -  -  - 25c - ₤1₤2₤5 - ₤20 -  - ₤1001832
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5/CA
₤5/CF
 - ₤20/CA
₤20/CF
₤40₤80 - 1831
 -  -  - 25c50c₤1₤2₤5 - ₤20 - ₤80 - 1830
 -  -  - 25c50c₤1₤2₤5 - ₤20 - ₤80 - 1829
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 - ₤80 - 1828
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 - ₤80 - 1827
1c3c5c - 50c₤1₤2₤5 - ₤20 - ₤80 - 1826
 -  -  -  - 50c₤1₤2₤5 - ₤20₤40₤80 - 1825
 -  -  -  -  - ₤1 - ₤5 - ₤20 - ₤80 - 1824
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1823
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20₤40 -  - 1822
 -  -  -  -  -  -  - ₤5/CF
₤5/VE
 - ₤20/CF
₤20/VE
 - ₤80 - 1821
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1820
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1819
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1818
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1817
 -  -  -  -  -  -  - ₤5 - ₤20 -  -  - 1816
Νομισματικό Σύστημα: 1 λίρα = 100 σεντέσιμι
1c - 1 Σεντέσιμο
3c - 3 Σεντέσιμι
5c - 5 Σεντέσιμι
25c - 25 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
₤1 - 1 Λίρα
₤2 - 2 Λίρες
₤5 - 5 Λίρες
₤10 - 10 Λίρες
₤20 - 20 Λίρες
₤40 - 40 Λίρες
₤80 - 80 Λίρες
₤100 - 100 Λίρες
uCoin