+

Σαουδική Αραβία > Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας (1925 - 1959)

Ποικιλία
6
Έτος¼q½q1q2q4q¼R½R1R1GΈτος
 -  -  - 2q -  -  -  -  - ١٣٧٩١٣٧٩
 -  - 1q - 4q -  -  - 1G١٣٧٨١٣٧٨
 -  - 1q2q4q -  -  -  - ١٣٧٦١٣٧٦
 -  -  -  -  - ¼R½R1R - ١٣٧٤١٣٧٤
 -  -  -  -  -  -  - 1R1G١٣٧٠١٣٧٠
 -  -  -  -  -  -  - 1R - ١٣٦٧١٣٦٧
¼q½q1q -  -  -  -  -  - ١٣٥٦١٣٥٦
 -  -  -  -  - ¼R½R1R - ١٣٥٤١٣٥٤
¼q½q1q -  - ¼R½R1R - ١٣٤٨١٣٤٨
¼q½q1q -  - ¼R½R1R - ١٣٤٦١٣٤٦
¼q½q/Cu
½q/CuNi
1q -  -  -  -  -  - ١٣٤٤١٣٤٤
¼q½q -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٣١٣٤٣
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 22 Κίρς
¼q - ¼ Κίρσχ
½q - ½ Κίρσχ
1q - 1 Κίρσχ
2q - 2 Κίρσχ
4q - 4 Κίρσχ
¼R - ¼ Ριάλ
½R - ½ Ριάλ
1R - 1 Ριάλ
1G - 1 Γκιουνάι
uCoin