+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Σαξ - Μάινινγκεν (1871 - 1918)

Έτος2DM3DM5DM10DM20DMΈτος
 -  -  - 10DM20DM1914
2DM3DM -  -  - 1913
 -  -  -  - 20DM1910
 -  -  - 10DM - 1909
 - 3DM5DM -  - 1908
 -  -  -  - 20DM1905
2DM/long
2DM/short
 - 5DM/long
5DM/short
10DM - 1902
 -  -  -  - 20DM1900
 -  -  - 10DM - 1898
 -  -  - 10DM - 1890
 -  -  -  - 20DM1889
 -  -  -  - 20DM1882
 -  -  -  - 20DM1872
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin