+

Γιουγκοσλαβία > Σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία (1945 - 1992)

Ποικιλία
4
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5p10p20p25p50p1D2D5D10D20D50D100DΈτος
 -  -  -  -  -  - 2D5D -  -  -  - 1992
 - 10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1991
 - 10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1990
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D100D1989
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D/n
10D/o
20D50D/n
50D/o
100D/n
100D/o
1988
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D100D1987
 -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D1986
 -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D1985
 -  -  -  - 50p1D2D5D10D -  -  - 1984
 -  -  - 25p50p1D2D5D10D -  -  - 1983
 -  -  - 25p50p1D2D5D10D -  -  - 1982
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1981
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1980
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1979
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1978
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1977
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1976
5p10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1975
5p10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1974
5p10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1973
 -  -  -  -  -  - 2D5D -  -  -  - 1972
 -  -  -  -  -  - 2D5D -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  - 1D -  -  -  -  -  - 1968
5p
5p/*
10p20p - 50p1D -  -  -  -  -  - 1965
 -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D - 1963
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D - 1955
 -  -  -  - 50p1D2D5D -  -  -  - 1953
 -  -  -  - 50p1D2D5D -  -  -  - 1945
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 100 Παρα
5p - 5 Πάρα
10p - 10 Πάρα
20p - 20 Πάρα
25p - 25 Πάρα
50p - 50 Πάρα
1D - 1 Δηνάριο
2D - 2 Δηνάρια
5D - 5 Δηνάρια
10D - 10 Δηνάρια
20D - 20 Δηνάρια
50D - 50 Δηνάρια
100D - 100 Δηνάρια
uCoin