+

Σευχέλλες > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1953 - 1975)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c25c½SR1SR5SR10SRΈτος
 -  - 5c -  -  -  -  -  - 1975
 -  -  - 10c25c½SR1SR - 10SR1974
 -  -  - 10c25c -  -  -  - 1973
1c - 5c10c25c½SR1SR5SR - 1972
 -  - 5c10c - ½SR1SR -  - 1971
 -  -  - 10c25c½SR1SR -  - 1970
1c2c5c10c25c½SR1SR -  - 1969
 - 2c5c10c25c½SR1SR -  - 1968
 -  - 5c10c25c½SR1SR -  - 1967
 -  -  -  - 25c½SR1SR -  - 1966
1c2c5c10c25c -  -  -  - 1965
 -  - 5c - 25c -  -  -  - 1964
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1963
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1961
 -  -  -  - 25c½SR1SR -  - 1960
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1959
 -  -  -  - 25c½SR1SR -  - 1954
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1953
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέντς
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
½SR - 1/2 Ρουπία
1SR - 1 Ρουπία
5SR - 5 Ρουπίες
10SR - 10 Ρουπίες
uCoin