+

Σευχέλλες > Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ' (1939 - 1952)

Έτος1c2c5c10c25c½SR1SRΈτος
 -  -  - 10c25c -  - 1951
1c2c5c -  -  -  - 1948
 -  -  - 10c25c -  - 1944
 -  -  - 10c25c -  - 1943
 -  -  - 10c25c½SR1SR1939
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέντς
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
½SR - 1/2 Ρουπία
1SR - 1 Ρουπία
uCoin