+

Σιέρρα Λεόνε > Λεονε (1964 - 2016)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος ½c1c5c10c20c50c1Le10Le20Le50Le100Le500LeΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500Le2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500Le2004
 -  -  -  -  -  -  -  - 20Le -  -  - 2003
 -  -  -  -  -  -  - 10Le - 50Le100Le - 1996
 -  -  -  -  -  - 1Le -  -  -  -  - 1988
 -  -  -  -  -  - 1Le -  -  -  -  - 1987
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  -  - 1984
½c1c5c10c20c50c -  -  -  -  -  - 1980
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  - 1978
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  - 1972
½c1c5c10c20c - 1Le -  -  -  -  - 1964
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λεονε = 100 σεντς
½c - 1/2 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
1Le - 1 λεονε
10Le - 10 λεονες
20Le - 20 λεονες
50Le - 50 λεονες
100Le - 100 λεονες
500Le - 500 λεονες
uCoin