+

Σιγκαπούρη > Δημοκρατία της Σινγκαπούρης (1967 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢20¢50¢$1$5Έτος
 - 10¢20¢50¢$1 - 2018
 - 10¢20¢50¢$1 - 2017
 - 10¢20¢50¢$1 - 2016
 - 10¢20¢50¢$1$52015
 - 10¢20¢50¢$1 - 2014
 - 10¢20¢50¢$1 - 2013
 - 10¢20¢50¢$1$52012
 - 10¢20¢50¢$1$52011
 - 10¢20¢50¢$1$52010
 - 10¢20¢50¢$1$52009
 - 10¢20¢50¢$1$52008
 - 10¢20¢50¢$1$52007
 - 10¢20¢50¢$1$52006
 - 10¢20¢50¢$1$52005
 - 10¢20¢50¢$1$52004
 - 10¢20¢50¢$1$52003
10¢20¢50¢$1$52002
10¢20¢50¢$1$52001
10¢20¢50¢$1$52000
10¢20¢50¢$1$51999
10¢20¢50¢$1$51998
10¢20¢50¢$1$51997
10¢20¢50¢$1$51996
10¢20¢50¢$1$51995
10¢20¢50¢$1$51994
10¢20¢50¢$1 - 1993
10¢20¢50¢$1$51992
10¢20¢50¢$1 - 1991
10¢20¢50¢$1 - 1990
10¢20¢50¢$1 - 1989
10¢20¢50¢$1 - 1988
10¢20¢50¢$1 - 1987
10¢20¢50¢$1 - 1986
5¢/Br
5¢/CuNi
10¢20¢50¢$1 - 1985
5¢/CuNi
5¢/St
10¢20¢50¢$1 - 1984
5¢/CuNi
5¢/St
10¢20¢50¢$1 - 1983
5¢/CuNi
5¢/St
10¢20¢50¢$1 - 1982
5¢/CuNi
5¢/St
10¢20¢50¢$1 - 1981
5¢/CuNi
5¢/St
10¢20¢50¢$1 - 1980
10¢20¢50¢$1 - 1979
10¢20¢50¢$1 - 1978
10¢20¢50¢$1 - 1977
1¢/Br
1¢/St
10¢20¢50¢$1 - 1976
10¢20¢50¢$1 - 1975
10¢20¢50¢$1 - 1974
10¢20¢50¢$1 - 1973
10¢20¢50¢$1 - 1972
10¢20¢50¢$1 - 1971
10¢20¢50¢$1 - 1970
10¢20¢50¢$1 - 1969
10¢20¢50¢$1 - 1968
10¢20¢50¢$1 - 1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
20¢ - 20 Σέντς
50¢ - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
uCoin