+

Σλοβακία > Δημοκρατία της Σλοβακίας (1993 - 2008)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10h20h50h1Sk2Sk5Sk10SkΈτος
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2008
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2007
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2006
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2005
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2004
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2003
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2002
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2001
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2000
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1999
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1998
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1997
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1996
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1995
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1994
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1993
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Χαλιέρ
10h - 10 Χαλιεροφ
20h - 20 Χαλιεροφ
50h - 50 Χαλιεροφ
1Sk - 1 Κορούνα (Κορώνα)
2Sk - 2 Κορούνι (Κορώνες)
5Sk - 5 Κορούν (Κορώνες)
10Sk - 10 Κορούν (Κορώνες)
uCoin