+

Γιουγκοσλαβία > Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας (1918 - 1941)

Ποικιλία
19
Έτος5p10p25p50p1D2D10D1Dt20D50D4DtΈτος
 -  - 25p50p1D2D/big
2D/sm
10D - 20D50D - 1938
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt -  -  - 1934
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt -  - 4Dt1933
 -  -  -  -  -  -  - 1Dt - 50D4Dt1932
 -  -  -  -  -  - 10D1Dt20D - 4Dt1931
 -  -  - 50p1D2D -  - 20D -  - 1925
5p10p25p -  -  -  -  -  -  -  - 1920
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δηνάριο = 100 Παρα
5p - 5 Πάρα
10p - 10 Πάρα
25p - 25 Πάρα
50p - 50 Πάρα
1D - 1 Δηνάριο
2D - 2 Δηνάρια
10D - 10 Δηνάρια
20D - 20 Δηνάρια
50D - 50 Δηνάρια
1Dt - 1 Δουκάτο
4Dt - 4 Δουκάτα
uCoin