+

Σλοβενία > Δημοκρατία της Σλοβενίας (1991 - 2006)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10s20s50s1T2T5T10T20T50TΈτος
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2006
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2005
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2004
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2003
10s20s50s1T2T5T10T -  - 2002
10s20s50s1T2T5T10T -  - 2001
10s20s50s1T2T5T10T -  - 2000
 -  -  - 1T2T5T -  -  - 1999
 -  -  - 1T2T5T -  -  - 1998
 -  -  - 1T2T5T -  -  - 1997
 -  - 50s1T2T5T -  -  - 1996
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1995
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1994
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1993
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Τολάρ = 100 Στοτίνοφ
10s - 10 Στοτίνοφ
20s - 20 Στοτίνοφ
50s - 50 Στοτίνοφ
1T - 1 Τολάρ
2T - 2 Τολάρια
5T - 5 Τολάρεφ
10T - 10 Τολάρεφ
20T - 20 Τολάρεφ
50T - 50 Τολάρεφ
uCoin