+

Νήσοι Σολομώντα > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1977 - 2019)

Ποικιλία
20
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c$1$2$5$10Έτος
 -  -  - 10c20c50c$1$2 -  - 2012
1c -  - 10c - 50c$1 -  -  - 2010
 -  -  -  - 20c50c$1 -  -  - 2008
 - 2c -  -  -  -  -  -  -  - 2006
1c2c5c10c20c50c$1 -  -  - 2005
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  - 2000
 -  -  -  - 20c50c$1 -  -  - 1997
1c2c5c10c20c50c$1 -  -  - 1996
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  - 1995
 -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1993
 -  -  - 10c - 50c -  -  -  - 1990
1c2c5c - 20c -  -  -  -  - 1989
 -  - 5c10c -  -  -  -  -  - 1988
1c2c5c - 20c -  -  -  -  - 1987
1c2c5c -  -  -  -  -  -  - 1985
1c2c5c10c20c - $1 -  -  - 1983
1c2c5c10c20c - $1 -  -  - 1982
1c2c5c10c20c - $1 -  -  - 1981
1c2c5c10c20c - $1 - $5$101980
1c2c5c10c20c - $1 -  -  - 1979
1c2c5c10c20c - $1 -  -  - 1978
1c2c5c10c20c - $1 -  -  - 1977
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
2c - 2 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
uCoin