+

Σομαλία > Σελίνι Σομαλίας (1961 - 2019)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5s5c10s10c50s50c1Sh5Sh10Sh20Sh25Sh50Sh100ShΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh20Sh - 50Sh100Sh2013
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  - 50Sh100Sh2002
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25Sh -  - 2001
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  -  -  - 1999
 -  -  -  - 50s - 1Sh -  -  -  -  -  - 1984
5s - 10s - 50s - 1Sh -  -  -  -  -  - 1976
 - 5c - 10c - 50c1Sh -  -  -  -  -  - 1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σελίνι = 100 Σεντ
5c - 5 Σεντέσιμι
5s - 5 Σεντι
10s - 10 Σεντι
10c - 10 Σεντέσιμι
50c - 50 Σεντέσιμι
50s - 50 Σεντι
1Sh - 1 Σελίνι
5Sh - 5 Σελίνια
10Sh - 10 Σελίνια
20Sh - 20 Σελίνια
25Sh - 25 Σελίνια
50Sh - 50 Σελίνια
100Sh - 100 Σελίνια
uCoin