+

Νότιος Αφρική > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1953 - 1960)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£1Έτος
¼d½d1d3d6d1s2s2½s - £½£11960
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11959
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11958
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11957
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11956
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11955
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11954
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£11953
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - ¼ Πέννα
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2½s - 2,5 Σελλίνια
5s - 5 Σελίνια
£½ - ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
uCoin