+

Νότιος Αφρική > Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ' (1937 - 1952)

Ποικιλία
6
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s£½£1Έτος
¼d½d1d3d6d1s2s2½s - £½£11952
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1951
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1950
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1949
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1948
¼d½d1d3d6d1s2s2½s5s -  - 1947
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1946
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1945
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1944
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1943
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1942
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1941
 - ½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1940
¼d½d1d3d -  - 2s2½s -  -  - 1939
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1938
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  -  - 1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - ¼ Πέννα
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2½s - 2,5 Σελλίνια
5s - 5 Σελίνια
£½ - ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
uCoin