+

Νότιος Αφρική > Βασιλιάς Γεώργιος Ε' (1923 - 1936)

Ποικιλία
4
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος¼d½d1d3d6d1s2s2½s½S1SΈτος
 - ½d1d3d6d1s2s2½s -  - 1936
¼d½d1d3d6d1s2s2½s -  - 1935
 - ½d1d3d6d1s2s2½s -  - 1934
 - ½d1d3d6d1s2s2½s -  - 1933
¼d½d1d3d6d1s2s2½s - 1S1932
¼d/d
¼d/p
½d1d - 6d1s - 2½s - 1S1931
¼d½d1d3d6d1s2s2½s - 1S1930
 - ½d1d3d6d1s2s2½s - 1S1929
¼d½d1d3d - 1s2s2½s - 1S1928
 -  - 1d3d6d1s2s2½s - 1S1927
 - ½d1d3d6d1s2s2½s½S1S1926
 - ½d - 3d/3
3d/3p
6d - 2s2½s½S1S1925
¼d½d1d3d6d1s2s2½s - 1S1924
¼d½d1d3d6d1s2s2½s½S1S1923
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κόρώνες = 10 Φλορίνια = 20 Σελίνια = 240 Πένες = 960 Άσσάρια
¼d - ¼ Πέννα
½d - ½ Πέννες
1d - 1 Πέννα
3d - 3 Πέννες
6d - 6 Πέννες
1s - 1 Σελίνι
2s - 2 Σελίνια (Φλορίνι)
2½s - 2,5 Σελλίνια
½S - 1/2 Σοβερέιν
1S - 1 Σοβερέιν
uCoin