+

Νότιο Βιετνάμ > Νότιο Βιετνάμ (1953 - 1975)

Έτος1x2x5x10x20x50x10Đ20Đ50ĐΈτος
1x2x/⌀18
2x/⌀21
5x -  -  -  -  -  -  - 50Đ1975
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1970
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ20Đ/chien
20Đ/ngan
 - 1968
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1966
 -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1964
 -  -  -  -  - 50x -  -  -  -  - 1963
 -  -  -  -  - 50x -  -  -  - 1960
 -  -  - 10x20x50x -  -  -  -  - 1953
Νομισματικό Σύστημα: 1 ντόνγκ = 100 ξού
1x - 1 Ξού
2x - 2 Ξού
5x - 5 Ξού
10x - 10 Σού
20x - 20 Σού
50x - 50 Ξού
50x - 50 Σού
 - 1 Ντόνγκ
 - 5 Ντόνγκ
10Đ - 10 Ντόνγκ
20Đ - 20 Ντόνγκ
50Đ - 50 Ντόνγκ
uCoin