+

Ισπανία > Φραντσίσκο Φράνκο (1939 - 1975)

Ποικιλία
109
Έτος5c10c50c1₧2½₧5₧25₧50₧100₧Έτος
 -  - 50c1₧ -  -  -  - 100₧1966
 -  - 50c1₧ -  -  -  -  - 1963
 - 10c -  -  -  -  -  -  - 1959
 -  -  -  -  - 5₧25₧50₧ - 1957
5c10c - 1₧2½₧ -  -  -  - 1953
 -  - 50c
50c/⇊
 -  - 5₧ -  -  - 1949
 -  -  - 1₧ -  -  -  -  - 1947
 -  -  - 1₧ -  -  -  -  - 1946
5c10c -  -  -  -  -  -  - 1945
 -  -  - 1₧ -  -  -  -  - 1944
5c10c -  -  -  -  -  -  - 1941
5c10c -  -  -  -  -  -  - 1940
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
2½₧ - 2,5 Πεσέτες
5₧ - 5 Πεσέτες
25₧ - 25 Πεσέτες
50₧ - 50 Πεσέτες
100₧ - 100 Πεσέτες
uCoin