+

Ισπανία > Β' Δημοκρατία (1931 - 1939)

Ποικιλία
4
Έτος5c10c25c50c1₧Έτος
 - 10c25c -  - 1938
5c - 25c50c1₧1937
 -  - 25c -  - 1934
 -  -  -  - 1₧1933
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
uCoin