+

Ισπανία > Βασιλιάς Αλφόνσο ΙΓ' (1886 - 1931)

Ποικιλία
13
Έτος1c2c25c50c1₧2₧5₧20₧100₧Έτος
 -  - 25c -  -  -  -  -  - 1927
 -  -  - 50c -  -  -  -  - 1926
 -  - 25c -  -  -  -  -  - 1925
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1913
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1912
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1911
 -  -  - 50c -  -  -  -  - 1910
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1906
 - 2c -  - 1₧2₧ -  -  - 1905
 - 2c - 50c1₧ -  - 20₧ - 1904
 -  -  -  - 1₧ -  -  -  - 1903
 -  -  -  - 1₧ -  -  -  - 1902
 -  -  -  - 1₧ -  -  -  - 1901
 -  -  - 50c1₧ -  -  -  - 1900
 -  -  -  - 1₧ - 5₧20₧ - 1899
 -  -  -  -  -  - 5₧ -  - 1898
 -  -  -  -  -  - 5₧ - 100₧1897
 -  -  - 50c1₧ - 5₧20₧ - 1896
 -  -  - 50c1₧2₧5₧ -  - 1894
 -  -  -  - 1₧ - 5₧ -  - 1893
 -  -  - 50c - 2₧5₧/new
5₧/old
20₧ - 1892
 -  -  -  - 1₧2₧5₧ -  - 1891
 -  -  -  -  -  - 5₧20₧ - 1890
 -  -  - 50c1₧2₧5₧20₧ - 1889
 -  -  -  -  -  - 5₧ -  - 1888
 -  -  -  -  -  -  - 20₧ - 1887
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
2c - 2 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
2₧ - 2 Πεσέτες
5₧ - 5 Πεσέτες
20₧ - 20 Πεσέτες
100₧ - 100 Πεσέτες
uCoin