+

Ισπανία > Μεταβατική Κυβέρνηση (1869 - 1874)

Ποικιλία
12
Έτος
Έτος1c2c5c10c20c50c1₧2₧5₧Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₧1871
1c2c5c10c20c50c1₧2₧5₧1870
 -  -  -  -  - 50c1₧
1₧/✶
2₧5₧1869
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
1c - 1 Σεντίμο
2c - 2 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
2₧ - 2 Πεσέτες
5₧ - 5 Πεσέτες
uCoin