+

Ισπανία > Βασίλισα Ισαβέλα Β' (1864 - 1869)

Ποικιλία
72
Έτος½c1c2½c5c10c20c40c$1$2$4$10Έτος
½c1c2½c5c10c20c40c$1$2/Ag
$2/Au
$4$101868
½c1c2½c5c -  - 40c$1$2$4$101867
½c1c2½c5c10c20c40c$1$2$4$101866
 - 1c2½c5c10c20c40c$1$2/Ag
$2/Au
$4$101865
 -  -  -  -  -  - 40c$1 -  -  - 1864
Νομισματικό Σύστημα: 1 εσκούδο = 100 σεντίμος = 1000 μιλέσιμας
½c - 1/2 σεντίμο
1c - 1 Σεντίμο
2½c - 2,5 σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
20c - 20 Σεντίμος
40c - 40 Σεντίμος
$1 - 1 Εσκούδο
$2 - 2 Εσκούδος
$4 - 4 Εσκούδος
$10 - 10 Εσκούδος
uCoin