+

Ισπανία > Ριάλ Μπιγιόν (1808 - 1848)

Ποικιλία
91
Έτος1R2R4R10R20R80R160R320RΈτος
 -  -  -  - 20R80R -  - 1849
 -  -  -  - 20R80R -  - 1848
 -  -  -  -  - 80R -  - 1847
 -  -  -  -  - 80R -  - 1846
 -  -  - 10R - 80R -  - 1845
 -  -  - 10R - 80R -  - 1844
 -  -  - 10R - 80R -  - 1843
 -  -  - 10R20R80R -  - 1842
 -  -  - 10R - 80R -  - 1841
 -  -  - 10R20R80R -  - 1840
 -  -  -  - 20R80R -  - 1839
 -  -  -  - 20R80R/l
80R/s
 -  - 1838
 -  -  -  - 20R80R/l
80R/s
 -  - 1837
 -  -  -  - 20R80R -  - 1836
 -  -  -  - 20R80R -  - 1835
 -  -  -  - 20R80R -  - 1834
 -  -  -  - 20R -  -  - 1833
 -  - 4R - 20R/wo
20R/ww
80R - 320R1823
 -  - 4R - 20R/wo
20R/ww
80R160R320R1822
 -  -  - 10R20R -  -  - 1821
1R2R4R10R20R80R -  - 1813
1R2R4R10R20R80R - 320R1812
 - 2R4R10R20R80R -  - 1811
 -  - 4R10R20R80R - 320R1810
 -  - 4R10R20R80R -  - 1809
 -  - 4R - 20R -  -  - 1808
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
4R - 4 Ρεάλ
10R - 10 Ρεάλ
20R - 20 Ρεάλ
80R - 80 Ρεάλ
160R - 160 Ρεάλ
320R - 320 Ρεάλ
uCoin