+

Ισπανία > King Charles IV (1788 - 1808)

Ποικιλία
132
Έτος1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$8Έτος
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R -  - $2$4 - 1808
 - 2M4M8M½R1R2R4R -  - $1$2 -  - 1807
 - 2M4M8M -  - 2R4R -  -  - $2 -  - 1806
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R -  - $2 - $81805
 - 2M4M8M½R - 2R4R -  -  - $2 -  - 1804
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R -  - $2$4$81803
1M2M4M8M½R1R2R - 8R -  - $2 - $81802
 - 2M4M8M - 1R2R -  -  - $1$2$4 - 1801
 - 2M4M8M½R1R2R - 8R -  - $2 -  - 1800
1M2M4M8M½R1R2R - 8R - $1$2 -  - 1799
 - 2M4M8M½R1R2R - 8R - $1$2 -  - 1798
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2 -  - 1797
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4 - 1796
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R - $2$4 - 1795
 - 2M4M8M - 1R2R4R - $1$2$4 - 1794
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2 -  - 1793
 - 2M4M8M -  - 2R4R8R$1$2$4 - 1792
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81791
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81790
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81789
1M2M4M8M - 1R2R4R8R$1$2$4$81788
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 16 Ρεάλ = 544 Μεραβέδις
1M - 1 Μαραβέδι
2M - 2 Μαραβέδις
4M - 4 Μαραβέδις
8M - 8 Μαραβέδις
½R - 1/2 Ρεάλ
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
4R - 4 Ρεάλ
8R - 8 Ρεάλ
 - ½ Εσκούδο
$1 - 1 Εσκούδο
$2 - 2 Εσκούδος
$4 - 4 Εσκούδος
$8 - 8 Εσκούδος
uCoin