+

Ισπανία > King Charles III (1759 - 1788)

Ποικιλία
270
Έτος1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$8Έτος
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81788
 - 2M4M8M - 1R2R -  - $1$2$4$81787
 - 2M4M8M½R1R2R -  -  - $2$4$81786
 - 2M4M8M½R1R2R -  - $1/M
$1/S
$2$4 - 1785
 - 2M4M8M½R1R2R4R - $1/M
$1/S
$2$4$81784
 - 2M4M8M½R1R2R -  -  -  - $4$81783
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1 - $4$81782
 - 2M4M8M½R1R2R4R - $1$2$4 - 1781
 - 2M4M8M½R1R2R4R -  - $1$2$4 - 1780
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81779
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R - $2$4$81778
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R - $2$4$81777
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R - $2$4$81776
1M2M4M8M½R1R2R4R8R - $2$4$81775
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81774
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81773
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81772
1M2M4M8M½R1R2R -  -  -  -  - $81771
1M2M4M8M½R1R2R -  -  -  -  -  - 1770
 -  -  -  - ½R1R2R -  -  -  -  -  - 1769
 -  -  -  -  - 1R2R -  -  -  -  -  - 1768
 -  -  -  -  -  - 2R -  -  -  -  -  - 1767
 -  -  -  - ½R1R2R -  -  -  -  -  - 1766
 -  -  -  - ½R1R2R -  -  -  -  -  - 1765
 -  -  -  - ½R1R2R -  -  -  -  -  - 1764
 -  -  -  -  -  - 2R -  -  -  -  -  - 1763
 -  -  -  - ½R1R2R - 8R -  -  - $81762
 -  -  -  - ½R1R2R4R -  -  - $4 - 1761
 -  -  -  - ½R1R2R4R -  -  -  - $81760
 -  -  -  -  - 1R2R -  -  -  -  -  - 1759
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 16 Ρεάλ = 544 Μεραβέδις
1M - 1 Μαραβέδι
2M - 2 Μαραβέδις
4M - 4 Μαραβέδις
8M - 8 Μαραβέδις
½R - 1/2 Ρεάλ
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
4R - 4 Ρεάλ
8R - 8 Ρεάλ
 - ½ Εσκούδο
$1 - 1 Εσκούδο
$2 - 2 Εσκούδος
$4 - 4 Εσκούδος
$8 - 8 Εσκούδος
uCoin