+

Ισπανία > King Ferdinand VI (1746 - 1759)

Ποικιλία
58
Έτος1M½R1R2R$2$4$8Έτος
 - ½R1R2R$½/M
$½/S
 -  -  - 1759
 - ½R1R2R$½/M
$½/S
 -  -  - 1758
 - ½R1R2R$½/M
$½/S
 -  -  - 1757
 - ½R1R - $½/M
$½/S
 -  -  - 1756
 - ½R1R - $½/M
$½/S
 -  -  - 1755
 - ½R1R2R$½/M
$½/S
 -  -  - 1754
 - ½R1R - $½/M
$½/S
 -  -  - 1753
 - ½R1R - $½/M
$½/S
 -  -  - 1752
 - ½R1R - $½/M
$½/S
 -  -  - 1751
 - ½R1R - $½/M
$½/S
 -  - $81750
 - ½R1R - $½/M
$½/S
$2$4$81749
 - ½R1R - $½/MR
$½/MS
$½/S
 - $4$81748
1M½R1R - $½/M
$½/SR
$½/SS
 - $4$81747
1M½R1R - $½/M
$½/S
 -  -  - 1746
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 16 Ρεάλ = 544 Μεραβέδις
1M - 1 Μαραβέδι
½R - 1/2 Ρεάλ
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
 - ½ Εσκούδο
$2 - 2 Εσκούδος
$4 - 4 Εσκούδος
$8 - 8 Εσκούδος
uCoin