+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > Ευζκάδι (1936 - 1939)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος1₧2₧Έτος
1₧2₧1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
2₧ - 2 Πεσέτες
uCoin