+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > Αστούριας και Λέωντος (1936 - 1939)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος50c1₧2₧Έτος
50c1₧2₧1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
2₧ - 2 Πεσέτες
uCoin