+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > Μινόρκα (1936 - 1939)

Έτος
Έτος5c10c25c1₧2½₧Έτος
5c10c25c1₧2½₧1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
5c - 5 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
2½₧ - 2,5 Πεσέτες
uCoin