+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > Διαπεριφερειακό Συμβούλιο του Σανταντέρ, Παλέντσια και Μπουργκός (1936 - 1939)

Ποικιλία
2
Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος50c1₧Έτος
50c1₧1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
uCoin