+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > Λ' Αμετγια ντελ Βάγιες (1936 - 1939)

Έτος
Έτος25c50c1₧Έτος
25c50c1₧1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
uCoin