+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > IBI (1937 - 1937)

Ποικιλία
2
Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος25c1₧Έτος
25c1₧1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
25c - 25 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
uCoin