+

Ισπανία - Εμφύλιος πόλεμος > Segarra de Gaia (1937 - 1937)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος1₧Έτος
1₧/Cu
1₧/CuNi
1₧/С.М.
1937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πεσέτα = 100 Σεντίμος
1₧ - 1 Πεσέτα
uCoin