+

Σρι Λάνκα > Δημοκρατία της Σρι Λάνκα (1972 - 2019)

Έτος10¢25¢50¢1Rs2Rs5Rs10RsΈτος
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs10Rs2017
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs10Rs2016
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs10Rs2013
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs10Rs2011
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs2Rs5Rs10Rs2009
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2008
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs2Rs5Rs - 2006
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs2Rs5Rs - 2005
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs2Rs5Rs - 2004
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs2Rs5Rs - 2002
 -  -  -  - 25¢50¢ - 2Rs -  - 2001
 -  -  -  -  -  - 1Rs -  -  - 2000
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs2Rs -  - 1996
 -  -  - 25¢50¢1Rs - 5Rs - 1994
 -  -  -  -  -  -  - 2Rs -  - 1993
 -  - 10¢25¢50¢ -  - 5Rs - 1991
 -  -  - 25¢ -  -  -  -  - 1989
 -  - 10¢ -  -  -  -  -  - 1988
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Rs - 1986
 -  -  -  -  -  -  - 2Rs5Rs - 1984
 -  -  -  - 25¢50¢1Rs -  -  - 1982
10¢25¢50¢1Rs -  -  - 1978
10¢25¢50¢1Rs -  -  - 1975
 -  -  -  -  - 50¢1Rs -  -  - 1972
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέντς
 - 1 Σέντ
 - 2 Σέντς
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
25¢ - 25 Σεντς
50¢ - 50 Σέντς
1Rs - 1 Ρουπία
2Rs - 2 Ρουπίες
5Rs - 5 Ρουπίες
10Rs - 10 Ρουπίες
uCoin