+

Κεϋλάνη > Βασιλιάς Γεώργιος Ε' (1911 - 1936)

Ποικιλία
2
Έτος½¢10¢25¢50¢Έτος
 -  -  -  - 50¢1929
 -  - 10¢ - 50¢1928
 -  -  - 10¢ - 50¢1927
½¢10¢25¢50¢1926
 -  - 10¢25¢50¢1925
 -  -  - 10¢ - 50¢1924
 -  -  -  -  - 1923
 -  - 10¢25¢50¢1922
 -  -  - 10¢25¢50¢1921
 - 10¢25¢50¢1920
 -  -  - 10¢25¢50¢1919
½¢ - 10¢25¢50¢1917
½¢ - 10¢25¢50¢1914
 -  -  - 10¢25¢50¢1913
½¢10¢ -  - 1912
 -  -  - 10¢25¢ - 1911
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέντς
½¢ - 1/2 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
25¢ - 25 Σεντς
50¢ - 50 Σέντς
uCoin