+

Οικισμοί Στενών > Βασιλιάς Γεώργιος Ε' (1911 - 1935)

Ποικιλία
2
Έτος¼c½c1c5c10c20c50c$1Έτος
 -  -  - 5c - 20c -  - 1935
 - ½c -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  -  - 10c20c -  - 1927
 -  - 1c5c10c20c -  - 1926
 -  -  -  -  -  - 50c - 1921
 -  - 1c5c/new
5c/old
10c - 50c$11920
 -  - 1c5c10c20c - $11919
 -  -  - 5c10c -  -  - 1918
 -  -  -  - 10c20c -  - 1917
¼c½c -  - 10c20c -  - 1916
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
¼c - ¼ Σέντ
½c - 1/2 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
20c - 20 Σέντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin