+

Σουδάν > Παλαιά Λίρα (Πάουντ) (1956 - 1992)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1m2m5m1q10m2q5q10q20q25q50q£1Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 25q50q£1١٩٨٩١٩٨٩
 -  -  - 1q -  - 5q10q20q25q50q£1١٤٠٨١٤٠٨
 -  -  - 1q - 2q5q10q/25
10q/28
20q -  -  - ١٤٠٣١٤٠٣
 -  - 5m - 10m/n
10m/o
2q5q10q -  -  -  - ١٤٠٠١٤٠٠
 -  -  -  -  - 2q -  -  -  -  -  - ١٣٩٩١٣٩٩
 -  - 5m - 10m2q5q -  -  -  -  - ١٩٧٨١٩٧٨
 -  -  -  -  -  - 5q10q -  -  -  - ١٩٧٧١٩٧٧
 -  - 5m - 10m2q5q10q -  -  -  - ١٣٩٥١٣٩٥
 -  - 5m - 10m -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٩٧١١٩٧١
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٣٩٠١٣٩٠
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٣٨٩١٣٨٩
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٩٦٨١٩٦٨
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٣٨٧١٣٨٧
 - 2m5m - 10m - 5q -  -  -  -  - ١٣٨٦١٣٨٦
 -  -  -  -  - 2q -  -  -  -  -  - ١٣٨٢١٣٨٢
 -  - 5m - 10m2q -  -  -  -  -  - ١٣٨٢١٣٨٢
1m -  -  - 10m -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٠١٣٨٠
1m2m5m - 10m2q5q10q -  -  -  - ١٣٧٦١٣٧٦
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα (Πάουντ) = 100 Κίρς = 1000 Μιλλίμς
1m - 1 Μιλλίμ
2m - 2 Μιλλίμς
5m - 5 Μιλλίμς
10m - 10 Μιλλίμς
1q - 1 Κίρσχ
2q - 2 Κίρσχ
5q - 5 Κίρσχ
10q - 10 Κίρσχ
20q - 20 Κίρσχ
25q - 25 Κίρσχ
50q - 50 Κίρσχ
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
uCoin