+

Σουρινάμ > Δημοκρατία του Σουρινάμ (1962 - 2003)

Ποικιλία
3
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c100c1G250cΈτος
1c5c10c25c100c - 250c1989
1c5c10c25c100c - 250c1988
1c5c10c25c100c - 250c1987
1c5c10c25c -  -  - 1986
1c5c10c25c -  -  - 1985
1c -  -  -  -  -  - 1984
1c5c10c25c -  -  - 1982
1c5c -  -  -  -  - 1980
1c5c10c25c -  -  - 1979
1c5c10c -  -  -  - 1978
1c -  -  -  -  -  - 1977
1c5c10c25c -  -  - 1976
1c -  -  -  -  -  - 1975
1c - 10c25c -  -  - 1974
1c5c10c25c -  -  - 1972
 - 5c10c -  -  -  - 1971
1c -  -  -  -  -  - 1970
1c5c10c25c - 1G - 1966
1c5c10c25c - 1G - 1962
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γκούλντεν (Γκίλντερ) = 100 Σέντς
1c - 1 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
25c - 25 Σεντς
100c - 100 Σέντς
250c - 250 Σέντς
1G - 1 Γκούλντεν
uCoin