+

Σουηδία > Κάρολος ΙΣΤ' Γουστάβος (1975 - 2016)

Ποικιλία
6
Έτος5o10o25o50o1KR2KR5KR10KRΈτος
 -  -  -  - 1KR2KR5KR - 2016
 -  -  -  - 1KR -  -  - 2012
 -  -  - 50o -  - 5KR10KR2009
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2008
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2007
 -  -  - 50o -  -  - 10KR2006
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2005
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2004
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2003
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2002
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2001
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR2000
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1999
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1998
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1997
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1996
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1995
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1994
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1993
 -  -  - 50o1KR - 5KR10KR1992
 - 10o - 50o1KR - 5KR10KR1991
 - 10o - 50o1KR - 5KR - 1990
 - 10o - 50o1KR - 5KR - 1989
 - 10o - 50o1KR - 5KR - 1988
 - 10o - 50o1KR - 5KR - 1987
 - 10o - 50o1KR - 5KR - 1986
 - 10o - 50o1KR - 5KR - 1985
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1984
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1983
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1982
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1981
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1980
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1979
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1978
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1977
5o10o25o50o1KR - 5KR - 1976
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Όρ
5o - 5 Ορ
10o - 10 Ορ
25o - 25 Ορ
50o - 50 Ορ
1KR - 1 Κορώνα
2KR - 2 Κορώνες
5KR - 5 Κορώνες
10KR - 10 Κορώνες
uCoin