+

Σουηδία > Ρίξνταλερ Ρίξμιντ (1855 - 1873)

Ποικιλία
23
Έτος½o1o2o5o10o25o50o1Rd2Rd4Rd1C1DΈτος
 - 1o2o5o10o -  - 1Rd -  -  -  - 1873
 - 1o2o5o10o -  -  -  -  - 1C - 1872
 - 1o2o - 10o25o - 1Rd2Rd4Rd1C - 1871
 - 1o -  - 10o -  -  -  - 4Rd -  - 1870
 -  -  -  - 10o -  -  -  - 4Rd1C - 1869
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 4Rd1C1D1868
½o1o2o5o10o25o - 1Rd - 4Rd - 1D1867
 - 1o2o5o - 25o -  -  - 4Rd - 1D1866
 - 1o2o5o10o25o - 1Rd - 4Rd - 1D1865
 - 1o2o5o10o25o - 1Rd2Rd4Rd - 1D1864
 - 1o2o5o10o -  -  -  - 4Rd - 1D1863
 - 1o2o5o10o25o50o1Rd2Rd4Rd - 1D1862
 - 1o2o5o10o -  - 1Rd - 4Rd - 1D1861
 - 1o2o5o -  -  - 1Rd -  -  - 1D1860
 -  -  -  - 10o25o -  -  - 4Rd - 1D1859
½o1o2o5o10o25o -  -  -  -  - 1D1858
½o1o2o5o10o25o50o1Rd2Rd4Rd - 1D1857
½o1o2o -  - 25o -  -  - 4Rd - 1D1856
 -  -  -  - 10o25o -  -  -  -  -  - 1855
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρίξντάλερ = 100 Όρε
½o - ½ Όρε
1o - 1 Ορ
2o - 2 Ορ
5o - 5 Ορ
10o - 10 Ορ
25o - 25 Ορ
50o - 50 Ορ
1Rd - 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
2Rd - 2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
4Rd - 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1C - 1 Κάρολιν
1D - 1 Δουκάτο
uCoin