+

Ελβετικά καντόνια > Καντόνι της Μπάζελ (1805 - 1850)

Έτος1Rp2Rp½B5Rp1B3B5BΈτος
 -  -  - 5Rp/O
5Rp/O·
5Rp/S
1B/O
1B/S
 - 5B/l
5B/s
1826
1Rp2Rp -  -  -  -  - 1818
1Rp2Rp -  - 1B3B5B1810
 -  - ½B - 1B3B5B1809
 -  -  -  - 1B -  - 1806
 -  -  -  - 1B/S
1B/W
 -  - 1805
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκο = 10 Μπάτζεν = 40 Κρέουζερ = 100 Ράπεν
1Rp - 1 Ράππεν
2Rp - 2 Ράππεν
5Rp - 5 Ράππεν
½B - ½ Μπάτζεν
1B - 1 Μπάτζεν
3B - 3 Μπάτζεν
5B - 5 Μπάτζεν
uCoin